System, system, system…..

System, Överallt system, på min arbetsplats införs ständigt nya IT system…..
Så inleder Svante Lindqvist, som är musiker, författare och dramatiker från Luleå, Tankar för dagen i från januari i år. System, system, system…..

systemförvaltningDetta har inspirerat mig och ett antal andra personer som har lång erfarenhet av IT att försöka förändra maktbalansen så att verksamheten kommer mer i kontroll så att vi bara inte får system på system utan fungerande lösningar.

För oss har det blivit naturligt att börja i IT förvaltningen. Vi behöver gå från dagens fokus på system till ett fokus på verksamhetens flöden. Vi behöver stötta verksamheten att få bra fungerande lösningar. Vi behöver använda våra kunskaper och metoder för verksamhetens bästa.

Så därför,följ med i vårt upprop ”Lägg ner systemförvaltningen!”. Var med och agera och diskutera. Vi börjar på årets Sundsvall42…