Sundsvall 42 2015 Knut Sahlström

Knut Sahlström

Traditionellt sett har det varit stor skillnad mellan små och medelstora företag, säger Knut Sahlström, Förändringsledare som driver eget företag. Men idag är det mer diffust tack vare de olika affärsmodellerna som har framkommit. Hur hanterar företagen detta. Här lyfter han fram tre viktiga saker kring IT-hanteringen.

Sundsvall 42 2015 Torbjörn Sundborg

Torbjörn Sundborg

Torbjörn Sundborg, förvaltningsledare, berättar lite om tankar kring förvaltningsledarskapet och även sitt eget arbete som förvaltningsledare. Han pratar även om maktbalansen mellan verksamheten och IT-leverans. Det han ser mer och mer är behovet av en förvaltningsledare 2.0.

Sundsvall 42 2015 Lisbeth Hansson

Lisbeth Hansson

Ursprungligen utvecklade man ett system och trodde att det skulle kunna leva i all evighet utan några förändringar, säger Lisbeth Hansson som är Managment Consultant. Men verksamheter förändras och då måste system också förändras. Men tänkte vi verkligen rätt med systemförvaltningen?