Bilder

Våra bilder är fria att använda för diskussioner och i material inom de egna företaget/organisationen för frågor inom digitalisering och IT, under förutsättning att bilderna inte förändras samt att ursprunget tydligt redovisas. Om bilderna ska användas på annat sätt än vad som avsetts, ingå i någon typ av publikation eller spridas till tredje part, vänligen hör av er till oss för en överenskommelse.

Digital styrning

Digital styrning