Vägen för din digitala verksamhet

Erbjudande

Vad erbjuder vi?

Inlägg

Vad skriver vi om?

Om oss

Vilka är vi?

Definitionen av begreppet digitalisering anses idag omfatta minst två abstraktionsnivåer, en praktisk och en politisk samt kopplingar till politiska arbetsfrågor för samhällsutveckling, nya förändrade arbetssätt, effektivare möjligheter för en organisation till verksamhets- och affärsprocessutveckling med inre- och yttre effektivitet med IT exempelvis pågående arbete med E-förvaltning (E-governance) inom offentlig förvaltning.

Globaliseringen, nya lagar och förordningar från EU, molntjänster etc kräver en ökad fokus på de risker en verksamhet utsätts för. Leverantörer är globala, lagar är nationella, EU-förordningar måste följas. Vår ambition är att etablera ekonomiska och agila styrning för att stödja digitaliseringen som just påbörjats.

Vi tror att framgångsfaktorn för att nå målet med digitaliseringen är att företags/verksamhetsledningarna kan fokusera på affärsnytta och säkerställa IT-stödet genom traditionella styrningsfunktioner.